AKTUELLE SAKER

 • Kineserne kommer

  Industrikonferansen i Bodø blir en unik mulighet til å hente mer kunnskap om Kinas strategi når det gjelder handelsavtaler og industriutvikling.

  20. september 2017
 • Jotun: Ansatt-mobilitet en nøkkel til suksess

  Jotun A/S er blant de raskest voksende malingselskapene globalt de siste ti årene. Selskapet har møtt mange utfordringer, men har klart å utnytte mulighetene i det globale markedet – bedre enn de fleste. Konsernsjef Morten Fon i Jotun A/S er innleder på Industri2017 i Bodø.

  15. september 2017
 • Internasjonale industritopper til Bodø

  Hvordan blir norsk industri påvirket av Trump, Brexit og EU i internasjonal handel? Det er temaet på konferansen Industri2017 i Bodø 27. og 28. september.

  20. september 2017
 • Representanter fra Kinas ambassade besøkte Mo Industripark

  5.-7. september hadde Mo Industripark besøk fra Den Kinesiske Ambassade i Norge. Hensikten var å opprette dialog for å på best mulig måte kunne legge til rette for handel og samarbeid mellom kinesiske og norske interessenter.

  7. september 2017
 • - Vi må hegne om EØS-avtalen

  I en tid hvor Brexit og Trump skaper uro og usikkerhet om handelsavtalene, er det viktig at Norge hegner om EØS-avtalen slik den er i dag. Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri er klar på at tilgangen til det indre marked i EU må sikres.

  15. september 2017
 • Folka gjør oss verdensledende

  Visste du at rundt 1/3 av alle øl- og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av metall fremstilt ved Alcoa i Mosjøen?

  30. august 2017

Konferansen er et samarbeid mellom disse organisasjonene