Industri > Aktuelle saker

Aktuelle saker

Kineserne kommer

Industrikonferansen i Bodø blir en unik mulighet til å hente mer kunnskap om Kinas strategi når det gjelder handelsavtaler og industriutvikling.

- Vi må hegne om EØS-avtalen

I en tid hvor Brexit og Trump skaper uro og usikkerhet om handelsavtalene, er det viktig at Norge hegner om EØS-avtalen slik den er i dag. Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri er klar på at tilgangen til det indre marked i EU må sikres.

Jotun: Ansatt-mobilitet en nøkkel til suksess

Jotun A/S er blant de raskest voksende malingselskapene globalt de siste ti årene. Selskapet har møtt mange utfordringer, men har klart å utnytte mulighetene i det globale markedet – bedre enn de fleste. Konsernsjef Morten Fon i Jotun A/S er innleder på Industri2017 i Bodø.

Folka gjør oss verdensledende

Folka gjør oss verdensledende

Visste du at rundt 1/3 av alle øl- og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av metall fremstilt ved Alcoa i Mosjøen?

Grønn diesel fra plastikk

Grønn diesel fra plastikk

Kull og diesel. Mange trodde de var på vei ut av bildet, men plutselig er det skjedd en liten energirevolusjon. Nå finnes fleksibel kullkraft og syntetisk diesel – laget på gjenvunnet plastikk!

Hvordan har Trump påvirket internasjonal industri?

Hvordan har Trump påvirket internasjonal industri?

Den nye Trump-administrasjonen har signalisert en massiv revisjon av handel, industri og energimarkeder i USA. Michael Moore, en av energiguruene i USA, kommer til Bodø for å snakke om hva disse endringene betyr for industrien, avgiftsregimet, miljøet og global handel.

Veikart for prosessindustrien

Veikart for prosessindustrien

Vår visjon er at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter.

Vi må synliggjøre hvor spennende industribedriftene er

INDUSTRI2015

Vi må synliggjøre hvor spennende industribedriftene er

Større arbeidsledighet! Fall i aktiviteten i norsk industri! Det er to av overskriftene som har versert foran øynene på Hilde Merete Aasheim de siste månedene. Men den nye styrelederen i Norsk Industri lar seg ikke stresse: - Vi må ha en ambisjon om å klare omstillinger, sier hun.