Industri > Aktuelle saker > Jotun: Ansatt-mobilitet en nøkkel til suksess

Jotun: Ansatt-mobilitet en nøkkel til suksess

Konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

Konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

Jotun A/S er blant de raskest voksende malingselskapene globalt de siste ti årene. Selskapet har møtt mange utfordringer, men har klart å utnytte mulighetene i det globale markedet – bedre enn de fleste. Konsernsjef Morten Fon i Jotun A/S er innleder på Industri2017 i Bodø.

Publisert: Endret:

- Vi oppfatter at norske myndigheter har mer fokus på eksport enn på internasjonalisering. Vi mener det kan gjøres mer for å legge til rette for norsk internasjonal virksomhet. Blant annet opplever vi at nabolandene våre legger bedre til rette for ansatt-mobilitet enn hva Norge gjør. Slik mobilitet er viktig for å utvikle og utveksle kompetansen og kulturen i selskapet, sier Morten Fon.

Jotun er ikke alene i det globale markedet, og ikke de eneste til å lage gode malinger.

– Vi blir stadig forsøkt kopiert. I Jotun pleier vi å si at bedriftskulturen er vårt fremste konkurransefortrinn. Vi tror selskaper som kjøper opp og slår seg sammen møter betydelige kulturutfordringer. Det passer ikke for oss, mener Jotun-sjefen.

– Vi har en eiersituasjon som har gjort det mulig å tenke langsiktig, og å dyrke organisk vekst fremfor oppkjøp og fusjoner. Det har vist seg å fungere godt over tid. Men, internasjonalisering krever også at man er god i hjemmemarkedet, sier Morten Fon.

En av hemmelighetene bak suksessen til Jotun internasjonalt er at de har vært tidlig ute når de har etablert seg. Det har gjort at selskapet har kunnet vokse med landenes økonomi.

– I mange tilfeller oppfattes vi faktisk som lokale selskaper der ute, nettopp fordi vi har vært med hele veien, sier Morten Fon som understreker hvor viktig det er å tenke langsiktig. Internasjonalisering tar tid.

Onsdag 27. september kan du høre mer om Jotuns internasjonale erfaringer og fremgang.

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

E–post: jo.froise@norskindustri.no