Industri > Aktuelle saker > Vi må hegne om EØS-avtalen

- Vi må hegne om EØS-avtalen

Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

I en tid hvor Brexit og Trump skaper uro og usikkerhet om handelsavtalene, er det viktig at Norge hegner om EØS-avtalen slik den er i dag. Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri er klar på at tilgangen til det indre marked i EU må sikres.

Publisert: Endret:

- Norge er et lite land som er helt avhengig av stabilitet og gode handelsavtaler som gir tilgang til relevante markeder. Denne viktige stabiliteten er under press i dag, sier Ole Børge Yttredal som er en av innlederne på Industri 17 i Bodø, 27. og 28. september.

Kan vi hevde oss internasjonalt?

- Med den norske modellen som bakteppe, mener jeg vi har alle muligheter for å hevde oss, selv om vi er små. Vi opplever en kort vei til og gode relasjoner mellom industri og styringsverk. Veien er også kort mellom ledere og arbeidstakere. Gode relasjoner mellom arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner og godt samarbeid med miljøbevegelsen gjøre at vi kan være effektive og dra i samme retning, sier Yttredal. Han viser til at vi som land har ressursene, og vi produserer det verden vil etterspørre på veien mot et nullutslippssamfunn.

Hva er våre komparative fortrinn i dag og i fremtiden?

- Vår utslippsfrie vannkraft er et helt klart komparativt fortrinn er. Vi må sørge for at den fortsatt er det ved å sikre rikelig og prismessig konkurransedyktig tilgang. Så må vi ikke skusle bort grønnheten ved å skape forvirring om kraften faktisk er grønn, mener Ole Børge. OED arbeider med en gjennomgang av ordningen med opprinnelsesgarantier. Endringene som kommer må klargjøre hva dette faktisk er. VI kan ikke selge flere opprinnelsesgarantier ut av landet enn det som hvert år er nettoeksporten av kraft.

Vil regjeringens eksportstrategi bidra til å styrke våre muligheter globalt?

- Det er svært positivt at eksportindustrien vies ekstra oppmerksomhet. At utekonkurrerende industri har spesielle behov, ble også understreket og anerkjent i industrimeldingen. Industrien er annerledes og trenger tilpassede rammebetingelser, mener Yttredal. Generelt er virkemiddelpakken i Norge god. Noe mangler og kan bli bedre, men i stor grad vil industrien ha mer av det samme.

- En viktig forutsetning for at virkemidlene skal treffe, er en tett dialog med industrien for å lytte til deres behov. Norsk Industri representerer mange ulike bransjer. Vi har laget flere veikart for disse, der rammen er: "hvor er vi? hva er potensialet? hvor vil vi og hva trenger vi for å komme dit". En veldig nyttig øvelse der vi har arbeidet tett med bedriftene. Bransjene er forskjellige og behovene er ulike, sier Ole Børge Yttredal som anbefaler veikartene som lektyre for alle som er interessert i Industriutvikling og næringspolitikk.

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

E–post: jo.froise@norskindustri.no