Industri > Aktuelle saker > Vi må synliggjøre hvor spennende industribedriftene er
INDUSTRI2015

Vi må synliggjøre hvor spennende industribedriftene er

Større arbeidsledighet! Fall i aktiviteten i norsk industri! Det er to av overskriftene som har versert foran øynene på Hilde Merete Aasheim de siste månedene. Men den nye styrelederen i Norsk Industri lar seg ikke stresse: - Vi må ha en ambisjon om å klare omstillinger, sier hun.

Publisert: Endret:

Av Alf Henning Fredstad

Når konferansen «Industri 2015» i Bodø går av stabelen i september, har Aasheim ennå ikke sittet et halvår som styreleder i Norsk Industri. Skjønt, hun har vært seks år i styret, siden 2010 sågar som nestleder. Så sakskartet er hun vel bevandret i. Men det er rart med det, å sitte helt på toppen blir uansett en ny tilværelse.

Egentlig skulle vi ha møtt Hilde Merete Aasheim i Hydros bastion på Vækerø vest i Oslo. Det er derfra hun forvalter ansvaret for konsernets Primærmetall. Men i siste liten ble vi «beordret» til en annen bastion, NHO-bygget på Majorstua i samme by, der Norsk Industri holder til. Den nye styrelederen har allerede erfart at det kan bli svært mange arbeidstimer hos Norsk Industri. Da hun tiltrådte 5. mai, sa Aasheim blant annet:

- Industriens utfordringer er mange, men mulighetene er enda flere.

I dag supplerer hun det utsagnet med følgende:

- Den tiden vi er inne i understreker behovet for et differensiert næringsliv og muligheten til å ha flere ben å stå på. Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er ledende innenfor sine områder på verdensmarkedet. Dette må vi ta vare på.

- Politikerne har en viktig jobb å gjøre for å legge til rette for en videre utvikling og å ta vare på mulighetene der vi har naturgitte eller historisk gode posisjoner. Områder hvor vi har forutsetning for å lykkes. Industrien har spennende jobber å tilby innenfor en rekke fagfelt. Vi må synliggjøre hvor spennende industribedriftene våre er. Det må bli «kult» å jobbe i industrien, sier Aasheim.

Interessen for industri

Hilde Merete Aasheim mener industrien må synliggjøre seg tidligere og klarere i skoleverket enn hva tilfellet er i dag. Interessen for realfag, spesielt, må bli mer fremtredende.

- Industribedriftene trenger også gode fagarbeidere og vi bør fortsette å legge til rette for gode lærlingeplasser, sier Aasheim.

- Det er viktig å påvirke et utdanningssystem som allerede er der, sier hun. - Og vi vil gjerne ha med flere jenter, poengterer Aasheim når vi bemerker at hun som styreleder og kvinne overtok vervet fra nettopp en kvinne (Kjersti Kleven red.anm.).

- Industribedriftene har spennende jobber å tilby innenfor en rekke fagfelt. Skal man hevde seg i konkurransen må man være best på det man holder på med. Da trenger vi de smarteste teknologene til å jobbe sammen med verdens beste fagoperatører.

- Gode rammebetingelser er en forutsetning for å videreutvikle den industrielle verdiskapningen i Norge. Norsk industri er ledende på svært mange områder blant annet basert på våre naturgitte fortrinn, og den posisjonen må vi sikre også for fremtiden, sier Aasheim.

Tre elementer å merke seg

Aasheim understreker tre hovedelementer i denne sammenheng:
1. Det må føres en ansvarlig pengepolitikk. - Kronekursen er viktig for norsk eksportindustri. Nå er jo renten også historisk lav, sier hun.
2. Et kraftfullt virkemiddelapparat fra forskning til industrialisering og kommersialisering er avgjørende for satsingen videre.
3. Ansvarlige lønnsoppgjør. - Partene i arbeidslivet må kjenne sin besøkelsestid. Det har vært bedring de to siste årene, sier hun.

Som fersk styreleder i Norsk Industri leder Aasheim et arbeid med 19 bransjeforeninger. Til enhver tid gjelder det å holde orden på hva som er de viktigste sakene. 19 bransjer innbefatter mange særinteresser, men felles for alle synes å være gode vilkår som stimulerer til et konkurransedyktig næringsliv.

Utfordringer overvinnes

De såkalte stemnings-indikatorene forteller om fall i aktiviteten i norsk industri. Det er rapporter Aasheim tar med ro. Utfordringer er som sagt til for å overvinnes.
Hun følger med argusøyne den nedbemanning som pågår i oljebransjen. Aasheim håper ikke den blir så omfattende at arbeidsledigheten øker i særlig grad. Hun tror, som mange andre, at økt ledighet i oljeindustrien vil føre til større tilgang av arbeidskraft i den landbaserte industrien.

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

E–post: jo.froise@norskindustri.no

Cathrine Westlie Eidal

Cathrine Westlie Eidal

Kommunikasjonssjef

E–post: cathrine.w.eidal@norskindustri.no