Industri > Program/Foredrag
27.-28. september 2017

Her kan du laste ned foredrag fra noen av innlederne.

Program-bilde

Foto: Helgeland Reiseliv photography og Tommy Andreassen photography

Hva betyr det enkelte har kalt «den giftige cocktailen av populisme, proteksjonisme og nasjonalisme» for norsk industri?

Når vilkårene for internasjonal handel nå endres, endres vilkårene for norske industri. For norsk industri er ikke lenger bare «norsk». Den har internasjonale eiere og deltar i en hard, global konkurranse. Tiden er inne for å ta frem spåkulen og spørre: Hvordan påvirker paradigmeskiftet i internasjonal handel norsk industri? Og hvilke rammebetingelser er det egentlig vi konkurrerer med?

Ordstyrer: Siri Lill Mannes

LAST NED PROGRAM (PDF)

 

Onsdag 27. september

11.00: Norsk industri i en global verden

Geopolitiske hendelser som en påvirkningsfaktor for norsk næringsliv
Børge Brende, utenriksminister, Den norske Regjeringen

Er den kraftintensive industrien i Norge rustet for fremtidens konkurranse?
Helge Aasen, CEO i Elkem AS, styreleder i Norsk Industri

Norsk økonomi og det internasjonale varebyttet
Jon Nicolaisen, visesentralbanksjefNorges Bank

12.10: Lunsj

13.00: Kinas industrivisjoner og deres rolle i den globale økonomien

Chinese investment strategies and energy perspectives
Chen Xi, senior advisor to the CEO of Elkem, and founder and CEO of Oriental Vikings Investment and Management Group

China as an investment partner
Counsellor Zhou Dalin, Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Norway

 

14.00: Pause

14.15: Trumps Amerika: Handel, industri og energitrender

US energy policy and market trends – going green and going clean coal looking for policy parity
Michael Moore, Vice President for Energy Commodities and Advisory Services for FearnOil Inc. and Executive Director of The North American Carbon Capture Storage Association

Perspectives on global trade and policy developments in Norway and the US
Karin Dahlman, Global Marketing Director, Alcoa

15.15: Pause

15.30: Norske varer i globale markeder

Industrial collaboration and Boeing´s relation to Norway
Phil Schneider, Director of International Strategic Partnerships Boeing Defense, Space & Security

Norsk metall i europeisk bilindustri
Hans Erik Vatne, teknologidirektør, Norsk Hydro ASA                        

Globale utfordringer og muligheter for norske bedrifter i utlandet
Morten Fon, President & CEO, Jotun A/S

19.00: Aperitiff 

19.30: Festmiddag med underholdning

 

Torsdag 28. september

09.00: Hva kan vi lære fra industrien i andre verdensdeler?

Kanadisk kraftintensiv industri – verdens grønneste og mest konkurransedyktige?
Jean Simard, President, Aluminum Association of Canada

09.30: Norske rammebetingelser: Globalt konkurransedyktige eller akterutseilt?

Sofasamtale med:
- Peggy Hessen Følsvik, Første nestleder iLO
- Ole Børge Yttredal, direktør Norsk Industri
- Frode Alfheim, leder, Industri Energi
- Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO                        

10.00: Hva tenker det nye Stortinget om industrien?

Blanke ark og fargestifter med: En rekke av kandidatene til årets Stortingsvalg har besøkt norske industribedrifter i oppløpet til valget. Hva er inntrykket de sitter igjen med? Hva slags industripolitikk ønsker de seg?

10.30: Pause

10.45: Nye løsninger for en grønn industri

Miljøvennlig diesel: Fra plastikk til syntetisk diesel
Kjetil Bøhn, administrerende direktør, Quantafuel

Kan norsk industri bli det Tesla er for bilindustrien?
Peder Nærbø, administrerende direktør, Bulk Infrastructure

Norsk industri i tet med nye teknologiløsninger
Stein Inge Liasjø, Direktør for strategi og kommunikasjon, Enova

 

11.15: Hvor går veien videre nå? 

Jan Christian Vestre, administrerende direktør, Vestre AS

11.45: Slutt

Husk å ta med en sandwich på veien!