Industri > Student

Delta gratis på Industri2017!

Dersom du er heltidsstudent, kan du delta gratis på dagprogrammet under konferansen.

På konferansen er det lagt opp til en rekke møtepunkter der du kan knytte kontakt med aktørene innen norsk industri.

Mer informasjon kommer!

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Telefon: 92608537

E–post: jo.froise@norskindustri.no